• header-full-1.jpg
 • header-full-2.jpg
 • header-full-3.jpg

Optimale revalidatie COVID-19 nu mogelijk door samenwerking hulpverleners Westland

Vanaf komende maandag start het eerste netwerk in Westland om patiënten te begeleiden met klachten als gevolg van COVID-19. De klachten zijn bij iedereen die te maken heeft gekregen met het virus zeer divers. Om dit zo goed mogelijk te begeleiden is een REACH netwerk opgericht in Westland. In dit netwerk zitten naast de fysiotherapeut ook een diëtiste, psycholoog, geestelijk verzorger, logopodist en ergotherapeut. Onze speciaal geschoolde fysiotherapeuten nemen een intake af en bepalen samen met u welke zorg nodig is om fitter te worden en klachten te verminderen. Voor meer informatie: bel 0174 – 20 00 20. 

Revalidatie na Corona -COVID-19

Een periode van Corona doormaken verloopt voor een ieder zeer verschillend. Post COVID-19 patiënten met milde tot ernstige klachten, ervaren veelal een aantal restverschijnselen als; algemene fysieke achteruitgang, vermoeidheidsklachten, (blijvende) longproblematiek, ernstige gewichtsafname, slik en spraak problemen en in veel gevallen psychische problemen en angst en paniekaanvallen. Veelal is terugkeren in de thuissituatie lastig en sluit niet optimaal aan bij de invulling van allerdag.

Vanuit fysiotherapiepraktijk Hofland Van Geest hebben we al jaren ervaring met het begeleiden van patiënten met COPD en andere ademhalingsklachten. We zijn daarmee in het bezit van de competentie longrevalidatie. Dit sluit dit nauw aan bij de begeleiding van post COVID-19 patiënten in regio Westland. Post COVID-19 patiënten worden door onze gecertificeerde therapeuten begeleid in hun revalidatie. Er zijn globaal drie groepen patiënten.

 • COVID-19 doorgemaakt na IC opname
  Deze groep zal verwezen worden door specialist of huisarts en zal starten met revalideren in een revalidatie centrum met multidisciplinaire aanpak (REACH)
 • COVID-19 doorgemaakt na ziekenhuis opname
  Deze groep zal verwezen worden door specialist of huisarts en zal hoogstwaarschijnlijk revalideren in de thuissituatie met multidisciplinaire aanpak
 • COVID-19 doorgemaakt (wel of niet positief getest)
  Deze groep zal door huisarts verwezen worden en in de 1e lijns praktijk revalideren waar nodig met multidisciplinaire aanpak.

Na de screening wordt de route voor revalidatie uitgestippeld. De patiënten die vooral fysieke klachten hebben, komen in aanmerking voor revalidatie bij de gespecialiseerd fysiotherapeut. Patiënten met ernstige meervoudige problematiek (fysiek, mentaal, cognitief en/of sociaal) zijn gebaat bij interdisciplinaire revalidatie.

Wij vormen een lokaal netwerk met de volgende disciplines en aanspreekpunten;

 • - Fysiotherapie                  Hofland-Van Geest         (Patricia Bol)                   
 • - Diëtist                              Lijfstijl Diëtisten              (Marjolein van Dop)     
 • - Psycholoog                     Van Nes Psychologen    (Hans van Nes)              
 • - Geestelijk verzorger        Moritz Pfähler                
 • - Logopedie                       Facialis                           (Esther de Brabander) 
 • - Ergotherapie                   Adapt ergotherapie         (Frank Schunselaar)      

Om de veilige zorg voor iedereen te waarborgen, starten we met de revalidatie vanuit de locaties Kwintsheul en Naaldwijk. Waar nodig kunnen wij in overleg met de patiënt bekijken of wij ook uitbreiden naar de locaties Wateringen en Monster.

Met vriendelijke groet,

Patricia Bol,                    fysiotherapeut, Msc manueel therapeut, specialist 1,5 lijns zorg
Ben van der Valk            fysiotherapeut, Msc manueel therapeut, COPD, Covid-19 (Naalwijk)
Koen Zuijderwijk             fysiotherapeut, COPD,Covid-19 (Kwintsheul)