• header-full-1.jpg
  • header-full-2.jpg
  • header-full-3.jpg

Hofland-Van Geest Sportbegeleiding hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwijzen u naar onze Privacy policy hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.


Reglement fysiotherapie/manuele therapie:

• Bij de eerste behandeling dient u uw legitimatie en bsn nummer mee te nemen.
• U bent verplicht een handdoek mee te nemen en te gebruiken tijdens de behandeling.
• Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Indien niet tijdig afgezegd, wordt er 75% van de kosten van de behandeling op de patiënt verhaald.
• Als de behandelingen niet door de zorgverzekeraar vergoed worden, dan dient u na elke behandeling de kosten voor de behandeling te pinnen.
• Kosten van tape, bandage en andere hulpmiddelen die niet worden ingezet tijdens de behandeling zijn op kosten van de patiënt, deze dienen ook direct na de behandelingen afgerekend te worden via een pinbetaling.

Algemeen

• Cliënten/patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
• De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
• Hofland-Van Geest Sportbegeleiding is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets, scooter, etc.).
• In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

 

Reglement voor deelname training:

Algemeen:

• Hofland-Van Geest Sportbegeleiding verwijst u naar de Privacy Policy om te zien hoe wij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens.
• Aanmelden voor een training of cursus bij Hofland-Van Geest gaat via software service programma Fitmanager.
• U dient eerst een account aan te vragen alvorens u een abonnement of cursus bij ons kunt aanschaffen. Door het aanvragen van een account gaat u tevens akkoord met de gebruikersvoorwaarden van Fitmanager.com.
• Voordat u kunt deelnemen aan één van de trainingsgroepen bent u verplicht gebruik te maken van de aanvangstest, tegen het dan geldende tarief. In sommige gevallen kan de fysiotherapeut besluiten dat een aanvangstest niet noodzakelijk is.
• Deelnemers van A-, B- en Pilates trainingen en cursussen worden ingedeeld in een vaste groep (wekelijks dezelfde locatie en tijd).
• Indien u door omstandigheden niet aanwezig kan zijn bij een training dient u zichzelf tenminste 2 uur van te voren af te melden via uw account. Alleen dan bestaat er een mogelijk om de gemiste training in te halen.
• Inhalen van een training kan door uzelf aan te melden bij een soortgelijke training op een ander tijdstip via uw eigen account. Indien het trainingsuur vol is, kunt u zichzelf op de wachtlijst zetten en krijgt u bericht wanneer er een afzegging is en u zich alsnog kunt aanmelden voor die training.
• Hofland–Van Geest Sportbegeleiding behoudt zich het recht om bij onvoldoende bezetting de aangeboden trainingstijd te wijzigen. Deelnemers krijgen dan vooraf bericht via de mail.
• Alle deelnemers van onze trainingsgroepen krijgen 2x per jaar een her-test aangeboden.
• Abonnementen gaan in op de dag van uw eerste training.
• Uw abonnement wordt na afloop van de periode tot wederopzegging stilzwijgend verlengd.
• In geval van ziekte (langer dan 4 weken), operatie of eventuele zwangerschap kunt u het abonnement tijdelijk stopzetten door middel van het formulier trainingsabonnement pauzeren.
• Vakantiestop; jaarlijks heeft elke deelnemer eenmalig het recht om het abonnement maximaal 4 weken te pauzeren in verband met vakantie. Dat moeten aaneengesloten weken zijn en kan alleen gehonoreerd worden als het tenminste 14 dagen vooraf is aangevraagd. Aanvraag gaat via het formulier trainingsabonnement pauzeren.
• Traint u op een vrij inloop uur dan behoudt Hofland-Van Geest het recht om een maximum aantal deelnemers toe te laten.

Betalingsvoorwaarden:

• De eerste betaling geschiedt via iDEAL en voor verdere betalingen wordt een maandelijkse incasso afgegeven.
• Betalingen worden maandelijks aan het begin van de maand geïncasseerd via Pay.nl. Indien er door omstandigheden niet geïncasseerd kan worden, zullen we later in de maand alsnog pay.nl opdracht geven om de incasso uit te voeren.
• Facturen kunt u zelf downloaden via uw account.
• Hofland-van Geest Sportbegeleiding bekijkt jaarlijks wordt of er een tariefverhoging moet worden ingevoerd. Indien dat het geval is, hoeft er geen nieuw incassoformulier ingevuld te worden.
• Indien de automatische incasso niet geïncasseerd kan worden, behoudt Hofland–Van Geest Sportbegeleiding het recht om administratiekosten in rekening te brengen.
• Voor cursussen betaalt u éénmalig het bedrag via IDEAL.

Opzeggen:

• Opzeggen van uw abonnement kan door via uw account een verzoek tot opzeggen in te dienen. Wij sturen u dan de juiste formulieren toe. Wij houden een opzegtermijn van 1 kalendermaand aan.
• Er zal geen restitutie van het abonnementsgeld plaatsvinden, wanneer u voortijdig met een training stopt gedurende de afgesproken eerste trainingstermijn.

Huisregels:

• Wij adviseren u sportkleding te dragen tijdens het sporten.
• Het dragen van schone (zaal)sportschoenen is verplicht.
• U bent verplicht een handdoek mee te nemen en te gebruiken tijdens de training.
• Hofland–Van Geest Sportbegeleiding stelt zich niet aansprakelijk voor het zoek raken van eigendommen.
• Hofland–Van Geest Sportbegeleiding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en letsel ontstaan tijdens of door trainingen.
• Indien een training minimaal 2 uur voor aanvang wordt afgezegd kan de training (indien er ruimte is) binnen de abonnementsperiode worden ingehaald.
• Trainingen die niet 2 uur voor aanvang van de training worden afgezegd, zullen komen te vervallen.

Naaldwijk, juni 2018