• header-full-1.jpg
  • header-full-2.jpg
  • header-full-3.jpg

echografieverkleind

Bij echografie wordt er gebruik gemaakt van hoogfrequente geluidsgolven, die voor het menselijke gehoor niet waarneembaar zijn. De geluidsgolven worden het lichaam ingezonden door een transducer (kleine scanner), die tevens de terugkaatsende geluidsgolven weer opvangt. Deze worden gevisualiseerd in grijstinten op een beeldscherm. Hierdoor wordt er visueel inzicht gekregen in de vermeende pathologie van de patiënt (o.a. bij spierscheuren, zwelling, cysten, bandletsel en ontstekingen). Er kan sneller een diagnose worden gesteld en daarmee het meest juiste behandelbeleid worden gestart. Het onderzoek is snel, gemakkelijk, comfortabel voor de patiënt en kan zo vaak herhaald worden als nodig. Het voordeel is dat de patiënt actief kan participeren door aan te geven wanneer en bij welke bewegingen de klachten toe of afnemen.

Indicaties voor echografie zijn:

  • spieren/pezen   scheuren, littekens, verkalking, tendinopathie
  • slijmbeurs        ontsteking, vulling
  • banden            scheuren
  • kapsels            scheuren, ontstekingen
  • kraakbeen       slijtage, defecten
  • meniscus         scheuren
  • gewrichten       zwelling