• header-full-1.jpg
  • header-full-2.jpg
  • header-full-3.jpg

Missie

Hofland-Van Geest Sportbegeleiding is een deskundig en gespecialiseerd fysiotherapeutisch centrum. Ons doel is mensen met gezondheidsproblemen, welke betrekking hebben op het bewegend functioneren, te helpen (weer) in beweging te komen. Het in beweging komen draagt bij aan het realiseren van gezondheid. Hoge kwaliteit in het zorgproces en een persoonlijke en klantgerichte benadering uiten zich in dagelijkse activiteiten. 

 

Visie

Fysiotherapie is een vorm van hulpverlenen waar bewegen in de breedste zin van het woord centraal staat. Ons uitgangspunt is dat ieder mens in principe in staat is te herstellen van schade of zich aan te passen aan veranderende situaties. Soms zijn er belemmeringen waardoor het herstel of het aanpassen aan veranderde situaties niet of onvoldoende plaatsvindt. Het is aan de fysiotherapeut om samen met de patiënt te achterhalen welke belemmeringen dit zijn en welk behandelplan daarbij aansluit. De patiënt heeft een belangrijke actieve rol op de weg naar herstel. Voorwaarde voor een geslaagd fysiotherapeutisch hulpverleningsproces is dat de patiënt zich begrepen en gehoord voelt, en dat er sprake is van wederzijds vertrouwen en respect.